ASKIMS KYRKVÄG 46    BÅTSMANSTORPET    436 42   ASKIM    TEL 031-773 80 00    FAX 031-773 80 01
>   ordlista    |     kostnad     |     tidsbokning 
 

 

Hur vi arbetar

Aktiva Rehab Team erbjuder rehabilitering i form av sjukgymnastiska/ fysioterapeutiska bedömningar, behandlingar och planering av rehabili-teringsmål. Vi arbetar med patienter inom rörelsestödjeorgan, främst inom ortopedi, idrottsmedicin och reumatologi. Vi har också kompetens att behandla mental och stressrelaterad ohälsa och spänningstillstånd.

Vår lokal präglas av en lugn atmosfär där patienten skall känna att han/hon i lugn och ro, inom avtalad tid kan tala med sjukgymnasten/fysioterapeuten om sina besvär.

Aktiva Rehab Team arbetar också med ergonomi i form av föreläsningar och individuella arbetsplatsanalyser ute på företag. Vid analyserna används videofilm och/eller fotografering. Dessa metoder är effektiva pedagogiska hjälpmedel för att göra arbetstagaren medveten om sin nuvarande arbetsteknik och motivera till eventuella ändringar. Ergonomin bedrivs ej inom sjukvårdstaxan.

Styrkan att arbeta med patienter i kombination med att erbjuda ergonomiska insatser ute hos arbetstagaren är att man får ett helhetsperspektiv om individers besvär i rörelsestödjeorgan.

Genom individuella arbetsplatsanalyser kan yttre riskfaktorer upptäckas som påverkar individers besvär och ibland till och med faktorer som underhåller individens besvär på arbetsplatsen. Genom att upptäcka dessa riskfaktorer kan man därigenom ge individen en mer specifik och anpassad behandlings-strategi för att denne skall rehabilitera sig snabbare.

Inom fysioterapin kan man arbeta med patienter genom att motivera och ge dem stöd till fysisk aktivitet som bidrar till bättre hälsa vid psykisk ohälsa. Med individuellt anpassade andnings- och rörelseövningar ger fysio-terapeuten patienten verktyg att reglera känslo-, stress- och smärt-reaktioner.  

 

 

All rights reserved Aktiva Rehab Team AB © 2008