ASKIMS KYRKVÄG 46    BÅTSMANSTORPET    436 42   ASKIM    TEL 031-773 80 00    FAX 031-773 80 01
>   ordlista    |     kostnad     |     tidsbokning 
 

 

Hur vi arbetar

Aktiva Rehab Team erbjuder rehabilitering i form av sjukgymnastiska bedömningar, behandlingar och planering av rehabiliteringsmål. Vi arbetar med patienter inom rörelsestödjeorgan, främst inom ortopedi och reumatologi.

Vår lokal präglas av en lugn atmosfär där patienten skall känna att han/hon i lugn och ro, inom avtalad tid kan tala med sjukgymnasten om sina besvär.

Aktiva Rehab Team arbetar också med ergonomi i form av föreläsningar och individuella arbetsplatsanalyser ute på företag. Vid analyserna används videofilm, fotografering eller EMG biofeedback-utrustning. Dessa metoder är effektiva pedagogiska hjälpmedel för att göra arbetstagaren medveten om sin nuvarande arbetsteknik och motivera till eventuella ändringar. Ergonomin bedrivs ej inom sjukvårdstaxan.

Styrkan att arbeta med patienter i kombination med att erbjuda ergonomiska insatser ute hos arbetstagaren är att man får ett helhetsperspektiv om individers besvär i rörelsestödjeorgan.

Genom individuella arbetsplatsanalyser kan yttre riskfaktorer upptäckas som påverkar individers besvär och ibland till och med faktorer som underhåller individens besvär på arbetsplatsen. Genom att upptäcka dessa riskfaktorer kan man därigenom ge individen en mer specifik och anpassad behandlingsstrategi för att denne skall rehabilitera sig snabbare.

 

 

All rights reserved Aktiva Rehab Team AB © 2008