ASKIMS KYRKVÄG 46    BÅTSMANSTORPET    436 42   ASKIM    TEL 031-773 80 00    FAX 031-773 80 01
>   nyheter       artiklar

 

 

 

KRÖNIKA: Birgitta Lövdahl

HAR DU SVÅR ATT HINNA MED ERGONOMIN?

Du vet egentligen att rätt utrustning, rutiner och kunskap ger bättre resultat. Ja, liksom de flesta arbetstagare och arbetsledare vet du också mycket väl hur du och din personal borde arbeta för att undvika belastningsskador. Men ibland är man för stressad för att göra rätt.

STRESS FÖRSÄMRAR ERGONOMIN

Stress är en välkänd hälsorisk. Många av oss har erfarenhet av stressrelaterad oro och smärta. På längre sikt kan det leda till sjukdomar såsom depression, hjärt- och kärlsjukdomar och t.o.m. störningar i sköldkörteln.

Men stress kan även sätta indirekta käppar i hjulen. Förhastade beslut och felaktig planering får konsekvenser för säkerheten och ergonomin i det dagliga arbetet.

INTE LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Du köper eller hyr in billigaste eller snabbast tillgängliga truckmodell och har varken tid eller resurser att optimera utrymme och struktur på ditt lager. Din personal hinner varken stretcha eller vila sina ansträngda och felbelastade muskler och leder.

Så hur värnar man om ergonomin och arbetsron när tiden tryter? När det blir svårt att lyfta blicken från det man har för ögonen just här och nu?

SE HELHETEN, EN DEL I TAGET

Ett första steg är att bli medveten om vad som fungerar och inte. Här är några konkreta frågeställningar att fundera över:

 • Ger tidplaneringen utrymme för att utföra arbetet ergonomiskt och säkert?
 • Upplever din personal att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation?
 • Har personalen den kroppsmedvetenhet som behövs för att utföra arbetet med rätt arbetsställning och rörelsemönster?
 • Räcker det fysiska utrymmet för att utföra arbetet på ett ergonomiskt och säkert sätt.
 • Är temperatur och ventilation anpassade till både människor och verksamhet?
 • Har personalen tillräcklig kunskap, erfarenhet och styrka för att utföra arbetet på ett ergonomiskt och säkert sätt?
 • Finns lämpliga arbetskläder och skor?
 • Är gods som ska lyftas manuellt enkla att få grepp om?
 • Är underlaget jämnt och utan nivåskillnader?
 • Kan manuella lyft utföras enligt hävarmsprincipen?
 • Finns det tid och arbetsro att hantera precisionsarbete med tillräckligt stor koncentration?
 • Är arbetsverktyg och utrustning rätt utformade och utvalda för varje uppgift?

MÄNNISKAN OCH TEKNIKEN

Nyckeln är att skapa ett samspel mellan individens psykiska och fysiska förutsättningar å ena sidan, och verksamheten å andra sidan. Det är ju människan som skall hantera tekniken, inte tvärtom.

Birgitta Lövdahl, legitimerad sjukgymnast OMT steg II

 

Artikel publicerad i ATLET.SE/NEWS, 2010-02-19

 

 

 

 

All rights reserved Aktiva Rehab Team AB © 2008