ASKIMS KYRKVÄG 46    BÅTSMANSTORPET    436 42   ASKIM    TEL 031-773 80 00    FAX 031-773 80 01
  ergonomi       mental ohälsa      stresshantering         massage          friskvård      bassäng
 


 

Mental ohälsa - Basal kroppskännedom 

Basal kroppskännedom är en behandlingsmetod inom fysioterapin där du via lugna och mjuka övningar guidas till att uppleva rörelserna i kroppen; om dina muskler är spända, hur du andas, hur mycket kraft du använder när du rör dig. Du blir mer medveten om hur du står, går, sitter och ligger, vilket är hjälpsamt för att hitta ett mer skonsamt rörelse- och hållningsmönster. Övningarna kan användas för att på ett konkret sätt påverka kroppens stressnivå. Basal kroppskännedom är en vanlig fysioterapeutisk metod för att behandla ångest och oro, långvarig smärta, uppvarvning/utmattning och andra tillstånd med påverkan på kroppens stressystem. 

Pris: Vanlig sjukvårdstaxa inom Västra Götaland. Patientavgift 100 kr i åldern 20-85 år. Patientavgift 0 kr under 20 år, respektive över 85 år. Frikort gäller. 

Bokningar till Veronica Karlsson, leg. fysioterapeut med specialisering inom mental och stressrelaterad ohälsa, görs via vår reception. 
Tel. 031-773 80 00. Det går bra att lämna meddelande så ringer vi upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All rights reserved Aktiva Rehab Team AB © 2008